Keresés
Close this search box.

Adatvédelmi szabályzat - Céges Süti

1. Jelen dokumentum célja

Jelen dokumentum a MÁKSüti Kézműves Cukrászda Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által, az általa működtetett weboldal (cegessuti.hu) kapcsán folytatott adatkezelési tevékenységekről ad tájékoztatást. Kérjük, hogy a weboldal használatához az alábbi szabályzatot olvassa el.

Az Adatkezelő által fenntartott weboldal (cegessuti.hu) működtetése során a honlapot meglátogató és ott különböző tevékenységeket végző felhasználók személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a látogatóit a weboldal használatával szükségszerűen együtt járó, illetve a weboldalon végzett különböző tevékenységekhez kapcsolódó adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a szabályzat módosítására sor kerül, úgy annak aktualizált szövegét nyilvánosan közzéteszi.

2. Adatkezelő megjelölése és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: MÁKSüti Kézműves Cukrászda Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2081 Piliscsaba, Klotild tér 3.

Telephelye: 2081 Piliscsaba, Egyetem utca 3. A. épület, földszint 56.

Telefonszáma: 06-70-424-1073

E-mail címe: info@makcukraszda.hu

Cégjegyzékszám: 13-09-146422

Adószám: 23317039-2-13

Bankszámlaszám: 11703006-25967946

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-92436/2015

Bejegyzett bíróság neve / nyilvántartó szerv: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

3. Adatkezelési alapelvek

Adatkezelő tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek. A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

 • évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri – honlapján elérhető közleményben –, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a 2011. évi CXII. törvény 6.§-án nyugszik.

4. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind Adatkezelő, mind az arra jogosult adatfeldolgozók megteszik mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

Adatkezelő az adatkezelései során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelő megfelelően védi az informatikai rendszereit és hálózatait egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a számítógépes betörések ellen.

Adatkezelő által alkalmazott információ védelmi intézkedések betartását, az általa igénybe vett adatfeldolgozókkal kötött szerződések rendelkezései alapján megköveteli és ellenőrzi.

5. Az adatkezelés célja, jogalapja, a kezelt adatok köre és az adatok megőrzésének ideje

5.1 A weboldal látogatóinak kezelése

Adatkezelő tájékoztatja a weboldal látogatóit, hogy a weboldal bizonyos részeinek felkeresésekor a tárhely szervere adatfájlokat, úgynevezett cookie-kat helyez el a felhasználó eszközére.

A cookie-k alkalmazása annak érdekében történik, hogy a látogatók használhassák a weboldalt, illetve speciális funkciók használatához is szükségesek.

A látogatónak lehetősége van letiltani a cookie-k használatát. A weboldal működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k letiltásával bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

A  https://www.allaboutcookies.org/ weboldalon teljes körű információk érhetők el a cookie-król.

Az Adatkezelő által használt egyes Cookie-k használatának célja, megőrzésének időtartama:

Cookie neve: ga
Domain: .cegessuti.hu
Típus: Elemző
Leírás: A Google Analytics által telepített _ga cookie a látogatók, munkamenetek és kampányok adatait gyűjti, illetve nyomon követi a webhely használatát a webhely elemzési jelentéséhez. A cookie névtelenül tárolja az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendel az egyedi látogatók felismeréséhez.
Időtartam: 2 év

Cookie neve: _gid
Domain: .cegessuti.hu
Típus: Elemző
Leírás: A Google Analytics által telepített _gid cookie információkat tárol arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyet, ugyanakkor elemzési jelentést készít a webhely teljesítményéről. Az összegyűjtött adatok egy része magában foglalja a látogatók számát, forrását és a névtelenül felkeresett oldalakat.
Időtartam: 1 nap

Cookie neve: _gat_gtag_UA_204677019_1
Domain: .cegessuti.hu
Típus: Elemző
Leírás: Ezt a cookie-t a Google telepíti, és a felhasználók megkülönböztetésére szolgál.
Időtartam: 1 perc
Leírás: Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is.

A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google végzi Google Analytics szolgáltatás keretében.

Adatvédelmi technikai megoldás leírása: az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezen adatok felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá: ezek a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban érhetőek el.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható:

https://www.google.com/privacy.html

https://www.facebook.com/about/privacy/

5.2 Hírlevél feliratkozók kezelése

Adatkezelés célja

Adatkezelő az általa üzemeltetett honlap hírlevelére való feliratkozóknak általában havonta, de hetente legfeljebb három alkalommal újdonságokat, híreket és üzleti ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesíthet.

A hírlevélre való feliratkozáshoz az e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez.

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. Az adatokat akkor is törölhetjük, ha azok felhasználása nem lehetséges (a megadott email címre nem lehet levelet küldeni).

A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

Adatkezelés jogalapja
Jogos üzleti érdek.
Érintetti hozzájárulás. 

Kezelt adatok köre
Név.
Nem.
Email cím.

Adatok megőrzésének ideje
Visszavonásig

5.3 Vásárlók kezelése 

Adatkezelés célja

Adatkezelő üzleteiben és online történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Adatkezelő a vásárlói adatokat online ügyviteli rendszerében tárolja elektronikus formában. A papír alapon keletkezett, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok (például számlák, nyugták) az elektronikus rendszerrel párhuzamosan megőrzésre kerülnek a jelen tájékoztató vonatkozó részében jelzett időpontokig.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], valamint a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, tekintettel a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésére.

Kezelt adatok köre
Azonosítószám.
Dátum.
Időpont.
Név.
Cím.
Telefonszám.
Email cím.
Vásárolt / megrendelt / félretett termékek megnevezése, mennyisége, vételára.

Adatok megőrzésének ideje

Termékek félretétele, megrendelése esetén a vásárló neve, telefonszáma a későbbi rendelések teljesítése érdekében visszavonásig, a további adatok tekintetében pedig a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Kártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatait az OFSZ Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (Budapest, 1027 Kapás utca 6-12.) kezeli.

Adattovábbítás

Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OFSZ Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. (Budapest, 1027 Kapás utca 6-12.) felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja.

5.4. Állásra jelentkezők kezelése

Adatkezelés célja

Az álláshirdetésekre jelentkezők személyes adatainak védelmét Adatkezelő kiemelten kezeli. Az adatkezelés célja a jelentkezők által beküldött személyes adatokat tartalmazó dokumentumok alapján a megfelelő jelöltek szűrése, kiválasztása és esetleges alkalmazása, akár egy későbbi időpontban.

Adatkezelés jogalapja

Jelentkező hozzájárulása, amelyet a jelentkezési lap kitöltésével, valamint az önéletrajz és a motivációs levél benyújtásával ad meg.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.).

Kezelt adatok köre

Az állásra jelentkező természetes személy által elküldött dokumentumokban (például önéletrajz, motivációs levél) található személyes adatok, különösen a név, születési idő és hely, állandó és ideiglenes lakcím, email cím, telefonszám, iskolai végzettségre, képzettségre, korábbi munkahelyekre és munkakörökre vonatkozó adatok.

Adatok megőrzésének ideje

Az állásra jelentkező természetes személy által elküldött dokumentumok törlésére az adatkezelési hozzájárulás visszavonását követő tizenöt (15) munkanapon belül, vagy az elutasításáról szóló értesítést követő két (2) éven belül kerül sor.

Adattovábbítás

Adatkezelő a jelentkezők adatai a munkaszerződés megkötését megelőzően nem továbbítja harmadik feleknek.

6. Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái (adatfeldolgozók és önálló adatkezelők) 

6.1 Tárhely szolgáltató

Cég neve: Rackforest Informatikai Kft.

Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.

Cégjegyzékszáma: 01-09-914549

Adószáma: 14671858-2-41

6.2 A weboldal üzemeltetője

Cég: MÁKsüti Kézműves Cukrászda Kft.

Székhely: 2081 Piliscsaba, Klotild tér 3.

Elektronikus levélcím: info@makcukraszda.hu

6.3 Hírlevél küldés esetében

Hírlevél küldés részletei: Hírlevél küldés a Rackforest Informatikai Kft. szervereiről történik.

Iroda címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3008 a.

Telefon: +36 70 362 4785

Elektronikus levélcím: info@rackforest.hu 

6.4 A weboldal látogatóinak kezelése

Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozó közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Cég neve: East-Ost Bt.

Iroda címe: 1028 Budapest, Liliom utca 11.

Cégjegyzékszáma: 01 06 776304

Adószáma: 22350097-2-41 

6.5 Vásárlók kezelése

Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozó közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Tóth Jánosné könyvelő
6300 Kalocsa, Szabó József u.39.

7. Különleges adatok kezelése

Adatkezelő kivételes esetekben a weboldalon keresztül megvásárolható termékek értékesítésével, a megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő kiszállításával, valamint a vételárról való számla kiállításával összefüggésben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 9. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó különleges adatokat, elsősorban az érintett egészségi állapotára vonatkozó következtetések formájában megjelenő személyes adatokat (egészségügyi adatokat) kezelhet.

A fentiekben említett különleges személyes adatok kezelésére Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján jogosult tekintettel arra, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés olyan jelentős közérdekek (a számlázáshoz, illetve a szerződés teljesítéséhez, ebből következően a jogszerű kereskedelmi forgalomhoz és a gazdasági események jog által megkívánt dokumentálásához fűződő jelentős közérdek) miatt szükséges, amelyek arányosak az elérni kívánt céllal.

Adatkezelő az adatkezelés során tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jog lényeges tartalmát, az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

8. Érintetti jogok

A weboldal felhasználói által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – azok törlését, visszavonását. Ezen felül élhet adathordozási és tiltakozási jogával az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére, személyazonosságának igazolását követően, szóban is adható tájékoztatás.

8.2 Érintett hozzáféréshez való joga

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról. Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges a:
 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 • érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:
 • érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;
 • érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

8.8 Visszavonás joga

Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

9. Kapcsolatfelvétel

 Amennyiben a felhasználó kapcsolatba szeretne lépni az Adatkezelővel, azt a jelen tájékoztató ’2. Adatkezelő megjelölése és elérhetőségei’ pontjában megadott elérhetőségeken keresztül teheti meg.